Pethau Tlws o Fiwmares / Pretty Things, Beauamris - INTERIOR DESIGN, FABRICS & WALLPAPER, FURNITURE, LIGHTING & GIFT SHOP


dylunio mewnol

Greta Berry ydi arweinydd Dylunio Mewnol Pethau Tlws.

Mae’n darparu gwasanaeth cyflawn, o’r dylunio cychwynnol a chwilio am ddefnyddiau, papur wal ac addurniadau i reolaeth prosiect cyflawn.

O fewn Pethau Tlws Biwmares mae tîm mewnol o grefftwyr medrus sydd yn gofalu bydd y cysyniadau dylunio yn cael eu gweithredu i’r safon uchaf.

Gallwn ddarparu dyluniadau arloesol i gwsmeriaid ar lefel preifat neu fasnachol. Mae’n enw da wedi ei sefydlu ers amser maith ac ni chewch well am gyflawni gwir werth o fewn y gyllideb a gytunwyd.

Mae’n perthynas dda gyda’r gwneuthurwyr a’r cyflenwyr blaenllaw wedi galluogi ein bod yn cynnig atebion dylunio unigryw i’n cleientiaid.

Gwahoddir cwsmeriaid i ddewis dyluniadau o amrywiaeth helaeth o bapurau wal ac o lyfrau defnyddiau patrwm. Mae’n gwasanaeth sampl am ddim. Wedi gwneud eich dewis, bydd samplau yn cael eu hanfon yn syth i’ch cartref.

     
 

Greta Berry

fabrics

 
     
       

Pretty Things Logo

HAFAN | DYLUNIO MEWNOL | DEFNYDDIAU | DODREFN | GOLEUADAU | WILLIAM YEOWARD | ANRHEGION | CYSWLLT | HYGYRCHEDD

DYLUNIO MEWNOL, DEFNYDDIAU A PHAPUR WAL, DODREFN, GOLEUADAU A SIOP ANRHEGION
Pethau Tlws o Fiwmares, Sgwar y Farchnad, Ynys Môn LL58 8AA
Ffôn : 01248 810 101 Ffacs: 01248 811 111 Ebost: info@prettythingsofbeaumaris.co.uk

d&d / sbarc

Englsih Version