Pethau Tlws o Fiwmares / Pretty Things, Beauamris - INTERIOR DESIGN, FABRICS & WALLPAPER, FURNITURE, LIGHTING & GIFT SHOP
       

goleuadau

Dewis eang o oleuadau traddodiadol a chyfoes yn cynnwys lampiau wal, lampiau bwrdd, goleuadau wal a llawr.

Ry'm hefyd yn gwerthu dros 200 o gysgodion lamp yn cynnwys rhai wedi ei wneud wrth law.

Ein Cyflenwyr

BELLA FIGURA | www.bella-figura.co.uk

ELSTEAD LIGHTING | www.elstead-lighting.co.uk

JENNY WORRELL DESIGN | www.jennyworralldesigns.co.uk

HEATHFIELD | www.heathfield.co.uk

INDIA JANE | www.indiajane.co.uk

PORTA ROMANA | www.portaromana.co.uk

ROCHAMP | www.rochamp.com

 

 


 

 
Pretty Things Logo

HAFAN | DYLUNIO MEWNOL | DEFNYDDIAU | DODREFN | GOLEUADAU | WILLIAM YEOWARD | ANRHEGION | CYSWLLT | HYGYRCHEDD

DYLUNIO MEWNOL, DEFNYDDIAU A PHAPUR WAL, DODREFN, GOLEUADAU A SIOP ANRHEGION
Pethau Tlws o Fiwmares, Sgwar y Farchnad, Ynys Môn LL58 8AA
Ffôn : 01248 810 101 Ffacs: 01248 811 111 Ebost: info@prettythingsofbeaumaris.co.uk

d&d / sbarc

Englsih Version