Pethau Tlws o Fiwmares / Pretty Things, Beauamris - INTERIOR DESIGN, FABRICS & WALLPAPER, FURNITURE, LIGHTING & GIFT SHOP
         

PETHAU TLWS o Fiwmares
Ynys Môn | Gogledd Cymru

DYLUNIO MEWNOL, DEFNYDDIAU A PHAPUR WAL, DODREFN, GOLEUADAU A SIOP ANRHEGION

Croeso i wefan Pethau Tlws

Rydym yn gwmni bychan sy’n cynnig y lefel uchaf o broffesiynoldeb, gwybodaeth a phrofiad.

Mae ein gwasanaeth Dylunio Mewnol yn cynnig ymgynghoriad dylunio cyflawn gan gynnwys cyflenwi defnyddiau a phapur wal, gwneud a hongian lleni, cynlluniau lliwio, cynllun, paent, papur wal a goleuo.

Dewch i bori drwy fyd amrywiol a lliwgar Rhif 6, ein Siop Anrhegion enwog ble rydym ni’n cadw amrywiaeth o anrhegion cyfoes a thraddodiadol o emwaith, bagiau llaw, canhwyllau ac anrhegion i blant.

Rydym yn un o gyflenwyr blaenllaw o grisialau William Yeoward Crystal ac wedi cyflenwi eu cynnyrch ers iddynt gychwyn yn 1995.

Mae’n adran oleuadau yn cadw rhai o oleuadau gorau gan wneuthurwyr blaenllaw. Yn yr adran ddodrefn mae amrywiaeth eang o soffeydd wedi’u clustogi, cadeiriau, byrddau, llestri gwydr a drychau gan yr holl gynhyrchwyr dodrefn blaenllaw.

Dewch i ymweld â Pethau Tlws a dewch hefyd i ymweld â thref hanesyddol a darluniadwy Beaumaris a’r Castell ysblennydd sydd wedi ei ddynodi fel Safle Treftadaeth y Byd.

  DYLUNIO MEWNOL, DEUNYDDIAU A PHAPUR WAL, DODREFN, GOLEUADAU A SIOP ANRHEGION  
Pretty Things Logo

HAFAN | DYLUNIO MEWNOL | DEFNYDDIAU | DODREFN | GOLEUADAU | WILLIAM YEOWARD | ANRHEGION | CYSWLLT | HYGYRCHEDD

DYLUNIO MEWNOL, DEFNYDDIAU A PHAPUR WAL, DODREFN, GOLEUADAU A SIOP ANRHEGION
Pethau Tlws o Fiwmares, Sgwar y Farchnad, Ynys Môn LL58 8AA
Ffôn : 01248 810 101 Ffacs: 01248 811 111 Ebost: info@prettythingsofbeaumaris.co.uk

d&d / sbarc

Englsih Version