Pethau Tlws o Fiwmares / Pretty Things, Beauamris - INTERIOR DESIGN, FABRICS & WALLPAPER, FURNITURE, LIGHTING & GIFT SHOP
Gifts and accessories Beaumaris Anglesey
 

y siopau

Croeso i siop enwog Rhif 6 a 6 - Sgwar y Farchnad

Rydym yn gwerthu nifer fawr o anrhegion cyfoes a thraddodiadol - o fagiau i thlysau, canwyllau ac anrhegion plant.

Mae'r dewis eang yn cynnwys canwyllau arogl gan Lily Flame, olew a chanwyllau gan Manuel Canovas a Norfolk Lavender.

Rydym yn gwerthu y crochenwaith enwog Highland Stoneware o'r Alban. Mae pob darn wedi ei wneud a'i addurno â llaw, sy'n gwneud phob darn yn arbennig.

Ar werth hefyd mae angenrheidiau i'r gegin fel cwpanau Royal Worcester Jamie Oliver, a bagiau gan Bill Brown.


 

Beautiful jewellery

mugs crockery gifts

Bill Brown Bags

 
Pretty Things Logo

HAFAN | DYLUNIO MEWNOL | DEFNYDDIAU | DODREFN | GOLEUADAU | WILLIAM YEOWARD | ANRHEGION | CYSWLLT | HYGYRCHEDD

DYLUNIO MEWNOL, DEFNYDDIAU A PHAPUR WAL, DODREFN, GOLEUADAU A SIOP ANRHEGION
Pethau Tlws o Fiwmares, Sgwar y Farchnad, Ynys Môn LL58 8AA
Ffôn : 01248 810 101 Ffacs: 01248 811 111 Ebost: info@prettythingsofbeaumaris.co.uk

d&d / sbarc

Englsih Version